Reitan Convenience Latvia antropocēna stratēģija

Ilgtspējas jautājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu sabiedrības dienaskārtībā. Arī mēs, “Reitan Convenience Latvia”, ticam, ka ilgtspējīga domāšana ir veids, kā sniegt savu ieguldījumu nākotnes attīstībā un mazināt savas darbības ekoloģisko nospiedumu vidē. Tāpēc mēs pastāvīgi pilnveidojam sasniedzamos mērķus un veicamos uzdevumus un mudinām arī mūsu partnerus ievērot līdzīgus principus. Mūsu sortiments pielāgojas ilgtspējīga un veselīga dzīvesveida kustībai un klientu vajadzībām. Piedāvājam arvien vairāk atbildīgi audzētu vai ražotu produktu un samazinām dzīvnieku izcelsmes izejvielas un kaitīgus konservantus sortimentā, nodrošinot dabai draudzīgas alternatīvas.

Dace Dovidena
“Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja

Antropocēna stratēģija, PDF

Laba veselība un labklājība

Atbalsts “MOT Latvija” vairāk kā 5 gadus. Kopā novirzīti vairāk kā 170 tūkstoši eiro izaugsmei un organizācijas mērķu izpildei.

Lasīt vairāk

Darbs, ko dara mediķi, ir nenovērtējams, un izaicinājumi, ar ko viņiem nākas saskarties katru dienu, lielāki, nekā spējam iztēloties. Pateicoties par ieguldījumu un pūlēm Narvesen atbalsta medķus un medicīnas iestādes.

Lasīt vairāk

Dzimumu līdztiesība

Liela uzmanība tiek pievērsta dzimumu līdztiesībai uzņēmumā, un rezultāti pārspēj cerēto – sieviešu īpatsvars vadības grupā, atbalsta birojā un starp franšīzes ņēmējiem un kafejnīcu darbiniekiem ir lielāks nekā vīriešu īpatsvars.

Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Darbiniekiem tiek nodrošināta droša darba vide un nepieciešamais aprīkojums darba pienākumu veikšanai.

Narvesen darbiniekiem katru mēnesi ir iespēja piedalīties vebināros par mentālo veselību, laika plānošanu, kristisko domāšanu, ilgstpēju un citām tēmām. Papildus, katrs darbinieks var sev ērtā laikā noklausīties lekcijas par tēmām, kas palīdz uzlabot darba kvalitāti un izpratni par uzņemumu.

5. aprīlī Narvesen saņēmis lieliskas ziņas: pēc pieteikuma izvērtējuma, atzīstot uzņēmuma atbilstību vērtēšanas kritērijiem, piešķirts “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statuss.

Lasīt vairāk

Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Tiek īstenota sadarbība ar organizāciju “Pilsēta cilvēkiem” un CSDD. Kopīgas kampaņas un komunikācijas aktivitātes, lai veicinātu pilsētu infrastruktūru pilnveidi un pielāgošanu velosipēdistu un gājēju vajadzībām, kā arī lai veicinātu drošas pilsētvides attīstību. Aktualizēta drošas satiksmes tematika mediju komunikācijas materiālos.

Risinot ērtu soliņu trūkumu Rīgas pilsētvidē, 10. maijā apvienība “Pilsēta cilvēkiem” sadarbībā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu un citiem atbalstītājiem Tērbatas ielas sākumā pie “Saktas” atklāja jaunu īpaša dizaina soliņu: tas papildināts ar galdiņu jeb leti, kas vienlaikus aizsargā koku stumbrus.

Lasīt vairāk

Atbildīgs patēriņš un ražošana

“Narvesen” apņēmies līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas tirgotajos produktos, tā rosinot arī savus sadarbības partnerus ievērot ilgtspējas, tostarp dzīvnieku labturības principus.

Lasīt vairāk

Lai kafijas pauze atstātu mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, Narvesen aicina saudzēt planētu un palīdzēt tai. Iegādājoties jebkura izmēra karsto dzērienu savā līdzpaņemtā krūzē, Narvesen dāvina 10% atlaidi.

Lasīt vairāk

Rīcība klimata jomā

“Narvesen” darbinieki katru gadu tiek aicināti piedalīties “Zemes stundā”, kā arī, atzīmējot šo stundu, tiek izslēgta elektrība vairāku “Narvesen” tirdzniecības vietu gaismas kastēs.

Lasīt vairāk

Jau vairākus gadus Narvesen komanda Lielo Talku aizvada dzīvnieku patversmē ”Ulubelē”, kur kopā palīdz radīt labākus apstākļus tajā mītošajiem dzīvniekiem.

Sadarbība

Lai veicinātu ilgtspējīgu pārtikas apriti, Reitan Handel uzsācis stratēģisku partnerību ar bezpeļņas organizāciju EAT. Tā dibināta, lai veicinātu pārtikas sistēmu pārveidi, mazinot industrijas ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Kļūstot par EAT stratēģisko partneri, Reitan grupai būs iespēja zinātniski pamatotās EAT pieejas ieviest praksē, dalīties pieredzē ar citiem nozares uzņēmumiem un sniegt savu ieguldījumu, daloties pieredzē par ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu Reitan grupas uzņēmumos

Iekļaujoša sabiedrība, kur ikviens var justies pieņemts un novērtēts, ir brīnišķīgs modelis, uz kuru varam tiekties arī mēs. Tāpēc SIA “Narvesen Baltija” ir spēris nozīmīgu soli pretī cieņpilnas attieksmes veicināšanai Latvijas sabiedrībā, kļūstot par vienu no uzņēmumiem, kuri parakstījuši Latvijas Dažādības hartu – brīvprātīgu vienošanos, kuras mērķis ir veidot iekļaujošu sabiedrību, mazināt un novērst jebkāda veida diskrimināciju gan uzņēmumā, gan jebkurās norisēs ārpus darba vietas.

17 ANO mērķi, lai Pasaulē mazinātu nabadzību un veicinātu ilgtspēju.

Narvesen Latvija ir sociāli atbildīgs un uz ilgspēju vērsts uzņēmums. Tādēļ esam apņēmušies sniegt savu artavu ANO Ilgtspējas mērķu īstenošanā. Izraudzītie mērķi, kuriem savā ikdienas darbā pievēršam īpašu uzmanību, ir Laba veselība un Labklājība, Dzimumu līdztiesība, Cienīgs darbs un Ekonomiskā izaugsme, Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, Rīcība klimata jomā kā arī Sadarbība.

Vietējo līderu programma

Franšīžu ņēmēji, izpildot programmas nosacījumus, piesaka sociālā projekta ideju konkursam, un uzvarētāji saņem balvu – noteiktu naudas summu projekta īstenošanai. 

Reitan Convenience Sustainability report 2022

Sustainability report 2022

GRI report 2022

Reitan Convenience Latvia 2021. gada ilgtspējas atskaite

 Gada pārskats 2021

Gada pārskats 2021 appendix

Reitan Convenience Latvia Sadarbības partneru ētikas kodekss

Ētikas kodekss

Atsauksmes

Novērtē mūsu darbu – iesaki, ko mēs varētu darīt labāk vai pastāsti, kas tev patīk!

    Vieta Tavai atsauksmei

    Atsauksmes

    Novērtē mūsu darbu – iesaki, ko mēs varētu darīt labāk vai pastāsti, kas tev patīk!

      Vieta Tavai atsauksmei