Dace Dovidena

Valdes priekšsēdētāja, CEO
dace.dovidena@narvesen.lv

Dmitrijs Minajevs

Finanšu direktors
dmitrijs.minajevs@narvesen.lv

Ilze Dumceva

Mārketinga un komunikācijas departamenta direktore ilze.dumceva@narvesen.lv

Normunds Kirejevs

Mazumtirdzniecības direktors
normunds.kirejevs@narvesen.lv

Māris Emsiņš

Attīstības direktors
maris.emsins@narvesen.lv

Ineta Legzdiņa

Iepirkumu direktore
ineta.legzdina@narvesen.lv

Ilona Gaiduka

Mazumtirdzniecības direktore
ilona.gaiduka@narvesen.lv

Ingūna Strode

Pārtikas kvalitātes vadītāja
inguna.strode@narvesen.lv

Nataļja Arbeitere

Ilgtspējas un projektu vadītāja
natalja.arbeitere@narvesen.lv

Antons Musatovs

IT direktors
antons.musatovs@narvesen.lv

Mēs varam lepoties ar mūsu saknēm, spēcīgo vērtību kultūru un mērķtiecīgumu, kas virzījis Reitan grupas uzņēmumus pretī panākumiem. Iepazīties ar Reitan īpašniekiem!