Dace Dovidena

Valdes priekšsēdētāja, CEO dace.dovidena@reitanconvenience.lv

Dmitrijs Minajevs

Finanšu direktors dmitrijs.minajevs@reitanconvenience.lv

Ilze Dumceva

Mārketinga un komunikācijas departamenta direktore ilze.dumceva@reitanconvenience.lv

Vita Breidaka

Ilgtspējas vadītāja vita.breidaka@reitanconvenience.lv

Māris Emsiņš

Attīstības direktors maris.emsins@reitanconvenience.lv

Ineta Legzdiņa

Komercdirektore ineta.legzdina@reitanconvenience.lv

Ilona Gaiduka

Mazumtirdzniecības direktore ilona.gaiduka@reitanconvenience.lv

Ingūna Strode

Pārtikas kvalitātes un ražošanas vadītāja inguna.strode@reitanconvenience.lv

Antons Musatovs

IT direktors antons.musatovs@reitanconvenience.lv

Mēs varam lepoties ar mūsu saknēm, spēcīgo vērtību kultūru un mērķtiecīgumu, kas virzījis Reitan grupas uzņēmumus pretī panākumiem. Iepazīties ar Reitan īpašniekiem!