“Narvesen” paraksta Dažādības hartu

Iekļaujoša sabiedrība, kur ikviens var justies pieņemts un novērtēts, ir brīnišķīgs modelis, uz kuru varam tiekties arī mēs. Tāpēc SIA “Narvesen Baltija” ir spēris nozīmīgu soli pretī cieņpilnas attieksmes veicināšanai Latvijas sabiedrībā, kļūstot par vienu no uzņēmumiem, kuri parakstījuši Latvijas Dažādības hartu – brīvprātīgu vienošanos, kuras mērķis ir veidot iekļaujošu sabiedrību, mazināt un novērst jebkāda veida diskrimināciju gan uzņēmumā, gan jebkurās norisēs ārpus darba vietas.

“Narvesen” tic, ka pozitīvas pārmaiņas un ceļš uz iekļaujošu sabiedrību nav kaut kas tāds, ko mums uzdāvinās citi, – tas jāveido pašiem katru dienu ar savu darbu un attieksmi. Parakstot Dažādības hartu, uzņēmums apņemas veicinātiekšējo kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība un iekļaušana. Tāpat arī nodrošināt darbinieku atlases un personāla politikas procesus, kuros tiek garantēta vienlīdzīga attieksme pret visiem darbiniekiem un kandidātiem, novēršot diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata.

“Dažādības atzīšana uzlabo ne tikai katra cilvēka dzīves apstākļus un savstarpējo saskarsmi, bet arī uzņēmuma panākumus. Ja apzināmies, kādas iespējas sniedz dažādība, un protam tās izmantot mērķu sasniegšanai, tas veicina radošumu, ļauj meklēt un atrast jaunus klientus un daudzveidīgākus sadarbības partnerus, palīdz ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū un globālajā biznesa vidē, kas ir sevišķi svarīgi mūsdienu nepastāvīgajos apstākļos,” norāda “Narvesen Baltija” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena”.

Veidosim cieņpilnu sabiedrību kopā!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin