Narvesen apņemas līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas tirgotajos produktos

Ilgtspējīga domāšana uzņēmējdarbībā nav tikai mūsdienīga tendence – tas ir veids, kā ietekmēt mūsu visu kopīgo nākotni. Tādēļ “Narvesen” apņemas līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas tirgotajos produktos, ar šo lēmumu rosinot arī savus sadarbības partnerus ievērot ilgtspējas, tostarp dzīvnieku labturības principus.

“Mums kā vadošajam mazumtirdzniecības franšīzes tīklam Latvijā ir svarīgi būt līderiem videi draudzīga dzīvesveida veicināšanā, rūpējoties par savas ietekmes uz vidi mazināšanu un mudinot sabiedrību izvēlēties ilgtspējīgus paradumus. Jau līdz šim esam veikuši virkni darbību, lai veicinātu ilgtspējīgu paradumu iedzīvināšanu gan uzņēmumā, gan mūsu klientu ikdienā. Ilgtspējīga pārtikas aprite ir viens no virzieniem, kur attīstīties, tādēļ “Narvesen” līdz 2025. gadam ir apņēmies pilnībā atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas tirgotajos produktos,” uzsver “Narvesen” mārketinga un komunikācijas departamenta direktore Ilze Dumceva.

Šī iniciatīva tiek īstenota saskaņā ar “Narvesen” ilgtspējas stratēģiju, kas caurvij visas uzņēmuma darbības jomas. Izprotot pilsētas iedzīvotājus un iestājoties par viņu interesēm, aizraušanos un ērtībām, “Narvesen” savā darbā vadās pēc septiņiem no 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tie ir atbildīgs patēriņš, planētas aizsardzība, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, laba veselība, labs darbs un ekonomiskā izaugsme, dzimumu līdztiesība un sadarbība mērķu īstenošanai.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin