Narvesen novirza 32 321 EUR jauniešu motivācijas programmai MOT

Šogad, ikgadējā ziedojuma ietvaros, MOT atbalstam Narvesen novirzījis 32 321,64 eiro, kas iegūti ar klientu iesaisti – ziedojot ziedojumu kastītēs un iegādājoties kafiju īpašā dizaina MOT XL izmēra krūzēs. Narvesen jauniešu motivācijas programmu MOT atbalsta jau 6 gadus un šajā laikā kopumā programmas attīstībai ziedojis vairāk kā 200 000 eiro.

MOT ir motivācijas programma pusaudžiem, kur 12 interaktīvu un iesaistošu nodarbību laikā  209 brīvprātīgi MOT treneri dodas pie vienas klases un trīs gadu laikā palīdz jauniešiem kļūt apzinātākiem un drosmīgākiem. MOT programma darbojas 31 Latvijas pilsētā, 51 skolā. Programmas ietvaros šobrīd tiek apmācīti vairāk nekā 10 000 jaunieši. Stiprinot jauniešu mentālo veselību, tiek novērsta atstumšana, apsmiešana, vardarbība, atkarību izraisošo vielu lietošana, garīga rakstura problēmas un noziedzība. MOT koncepts sastāv no trim vienkāršām dzīves vērtībām – drosmes dzīvot, drosmes pateikt nē un drosmes rūpēties.

“Lai  veidotu spēcīgu un iekļaujošu nākotnes sabiedrību, kā arī stiprinātu jaunās paaudzes drosmi izdarīt pareizās izvēles, ir svarīgi palīdzēt jauniešiem ieraudzīt iespējas un veidus, kā parūpēties pašiem par sevi, kā arī rast drosmi pateikt “nē” situācijās, kad tas ir izšķiroši. Tieši to dara jauniešu motivācijas programmas MOT treneri, ik dienas dodoties uz skolām vai tiekoties ar jauniešiem attālināti. Tālredzīga un pozitīva domāšana ir viena no Narvesen pamatvērtībām. Jaunieši ir mūsu nākotnes sabiedrība un par tās labklājību ir svarīgi domāt ilgtermiņā, tādēļ esam lepni par iespēju atbalstīt šo iniciatīvu un par mūsu klientu atsaucību, ziedojot un iegādājoties karstos dzērienus īpašās krūzītes,” skaidro Dace Dovidena, SIA “Narvesen Baltija” valdes priekšsēdētāja.

MOT ir globāla organizācija, kas dibināta Norvēģijā pirms vairāk nekā 20 gadiem. To aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994. gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Šobrīd programmu MOT apgūst vairāki simti tūkstošu jauniešu Norvēģijā, Dānijā, Dienvidāfrikā, Taizemē un Latvijā. 

Vairāk par MOT programmu: mot.lv


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin