Iepazīsties ar Narvesen
vadību

Dace Dovidena

Valdes priekšsedētāja
dace.dovidena@narvesen.lv

Ivars Vertuls

Finanšu direktors
ivars.vertuls@narvesen.lv

Ilona Gaiduka

Mazumtirdzniecības direktore
ilona.gaiduka@narvesen.lv

Normunds Kirejevs

Mzumtirdzniecības direktors normunds.kirejevs@narvesen.lv

Kristīne Krišjāne

Personāla daļas direktore
kristine.krisjane@narvesen.lv

Ilze Dumceva

Mārketinga direktore ilze.dumceva@narvesen.lv

Māris Emsiņš

Attīstības departamenta direktors maris.emsins@narvesen.lv

Ineta Legzdiņa

Iepirkumu direktore ineta.legzdina@narvesen.lv

Ance Keiša

Caffeine Latvija tirdzniecības tīkla vadītāja ance.keisa@narvesen.lv

Krišjānis Antons

IT direktors krisjanis.antons@narvesen.lv