Aprīlī MOT kopā ar Pusaudžu resursu centru īsteno kampaņu “Drosme sasveicināties”

Narvesen jauniešu motivācijas programmu MOT atbalsta jau 6 gadus. Arī šogad lepojamies būt par partneri, atbalstot kampaņu “Drosme sasveicināties”, ko MOT īsteno kopā ar Pusaudžu resursu centru, mudinot jauniešus un sabiedrību kopumā būt iekļaujošākai un uzsverot, ka pārmaiņas var sākties ar tik vienkāršu žestu kā sveiciens apkārtējiem neatkarīgi no ārējā izskata, statusa vai citām atšķirībām. Kampaņas mērķis ir aktualizēt iekļaušanas tēmu un uzsvērt pirmo iekļaušanas soli – sasveicināšanos ar saviem līdzcilvēkiem.

Arī šogad jauniešu motivācijas programmu MOT atbalstīt var ikviens “Narvesen” klients, iegādājoties karsto dzērienu īpašā dizaina krūzītēs. No katra pirkuma 3 centi tiks novirzīti MOT atbalstam.

Covid-19 izraisītais ilgais nošķirtības laiks, spraigās diskusijas par vakcināciju, karš Ukrainā ir izgaismojis vairākas ar iekļaušanu saistītas problēmas Latvijas sabiedrībā. Izmaiņas jauniešu uzvedībā un paradumos skolās nodarbību laikā ir pamanījuši arī motivācijas programmas pusaudžiem MOT treneri

Reizēm ir vajadzīga liela drosme, lai ieskatītos acīs un pasveicinātu kādu, kuru pazīstam, nemaz nerunājot par tiem, ko personīgi nepazīstam, bet laiku pa laikam ikdienā satiekam – skolasbiedru, kaimiņu, pārdevēju vai sētnieku pagalmā. Saruna un viens pateikts vārds otram cilvēkam var būt dienas labākais notikums. Tieši ar sveicienu sākas sarunas, draudzība, mīlestība un beidzas vientulība, naids, bēdas.

Lai apzinātu situāciju jauniešu mentālās veselības ziņā un jauniešu sajūtu par to, cik iekļaujoša sabiedrība ir Latvijā, MOT kopā ar pētījumu aģentūrām “Forta Research” un “Norstat” šī gada februārī un martā veica pētījumu.*

Dati liek aizdomāties.

  • Būtiski jauniešu mentālās veselības uzlabojumi, salīdzinot ar 2021. gadu, nav novērojami. Nemainīgi divas trešdaļas (66%) jauniešu atzīst, ka pēdējās divās nedēļās saskārušies ar mentālās veselības problēmām.
  • Tikai ceturtā daļa (26%) aptaujāto jauniešu atzīst savu mentālo veselību par labu vai ļoti labu.
  • Trim ceturtdaļām (74%) Latvijas jauniešu ir svarīgi, ka tiek pieņemts viņu viedoklis, tomēr tikai nepilna puse (47%) aptaujāto atzīst, ka paši spēj ļoti labi pieņemt to, ka citiem var būt atšķirīgi uzskati.
  • 35% jauniešu uzskata, ka Latvijā ir iekļaujoša vai drīzāk iekļaujoša sabiedrība.
  • Katrs otrais aptaujātais jaunietis (56%) atzina, ka tikai dažreiz vai reti pasveicina cilvēkus, ko personīgi nepazīst, bet laiku pa laikam ikdienā satiek.
  • Izteikti mazāka daļa (47%) aptaujāto jauniešu atzīst, ka paši spēj ļoti labi pieņemt to, ka citiem var būt atšķirīgs viedoklis vai uzskats. Vēl 50% tikai daļēji spēj pieņemt atšķirīgo.
  • Jaunieši izteikti brīvāk var izteikt savu viedokli draugu lokā un mājās (84% un 83%), savukārt vienaudžu vidū brīvi paust viedokli spēj 61%, skolā – 54% aptaujāto.
  • Galvenās mentālās veselības problēmas, ar kurām saskaras jaunieši, ir nomāktība, depresija; grūtības mācīties vai darīt kādas lietas; uzmācīgas domas, kas nedod mieru; aizkaitināmība, viegla “uzsprāgšana”; vientulības vai pamestības sajūta. Salīdzinot ar gadu iepriekš, kā vienas no pandēmijas perioda sekām būtiski biežāk tiek minētas arī fiziskās veselības problēmas.

MOT programmas mērķis ir veidot atvērtu, drošu sabiedrību, kurā tiek iekļauti visi. MOT pamataktivitāšu vadītāja Ilze Paidere-Staķe stāsta: “MOT nodarbībās skolās iekļaušana[LDS1] [a2]  ir viena no pamatprasmēm un tiek trenēta katrā nodarbībā. Jau telpas iekārtojums, kurā jaunieši nesēž solos, bet gan pusaplī, nodrošina to, ka visi viens otru labi redz un dzird, nav iespējams būt “priekšā” vai “aizmugurē”. Komandas darbs, uzdevumi pa pāriem, kas sadalīti nejauši, sacensības un lomu spēles bieži jauniešiem atver acis uz saviem klasesbiedriem, kurus ārpus MOT nodarbībām nav bijis ierasts ne sveicināt, ne iepazīt. MOT programmas absolventu atsauksmēs visbiežāk lasām, ka MOT ir saliedējis klasi, ļāvis labāk iepazīt vienam otru, atbalstīt un motivēt sasniegt vairāk, tiekties augstāk un pavilkt līdzi citus.”

Lai veicinātu sasveicināšanos un veidotu iekļaujošāku sabiedrību, tādējādi palīdzot jauniešiem, aprīlī notiks vairākas aktivitātes gan MOT Latvija sociālajos tīklos, gan medijos. 27. aprīlī tiks organizēta tiešsaistes diskusija pusaudžu vecākiem “Drosme sasveicināties”, kuras mērķis ir vairot sabiedrības izpratni par sveiciena nozīmi.

* Pētījums veikts pēc “MOT Latvija” pasūtījuma sadarbībā ar pētījumu kompānijām “Forta Research” un “Norstat”, 2022. gada februārī un martā interneta vidē aptaujājot 770 jauniešu no visas Latvijas.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin