“Reitan Convenience Latvia” saņem Zaļā biroja apliecinājumu

Kopš 2021.gada Reitan Convenience uzņēmumiem visās 7 valstīs (Baltijā un Skandināvijā) ir vienota ilgtspēja stratēģija 2022-2030, kas papildināta ar detalizētu aktivitāšu plānu tādās jomās kā jaunu produktu attīstība un inovācijas, augu valsts produktu iekļaušana sortimentā, esošo produktu pilnveide, izslēdzot riska produktus, dažādas kaitīgās piedevas, palmu eļļu, samazinot cukura daudzumu produktos, produktu iepakojuma nomaiņa uz pārstrādājamiem materiāliem, atkritumu mazināšana, energoefektivitātes uzlabošana tirdzniecības vietās, piegādātāju iesaiste ilgtspējas mērķu sasniegšanā, produktu izcelsmes izsekojamība, atbildīga audzēšana un ražošana, sabiedrības atbalsta aktivitātes un komandas kompetenču attīstība.
Reitan Convenience Stratēģijā Antropocēna laikmetā vienā no ietekmes zonām KLIMATA JAUTĀJUMU RISINĀŠANA, KAS RADA BŪTISKAS IZMAIŅAS 1.ambīcija nosaka plānu īstenot tādu rīcību klimata jomā, kas ir saskaņā ar Parīzes nolīgumā noteikto emisiju samazināšanu līdz līmenim, kas atbilst 1,5°C mērķim, izvirzot zinātniski pamatotus mērķus emisiju samazināšanai.
Lai to sasniegtu, šī gada sākumā SIA Reitan Convenience Latvia uzsāka WWF programmu Zaļais birojs, kas ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem, un ar kuras palīdzību iespējams ietaupīt līdzekļus, kā arī samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Zaļā biroja programma sniedz nepieciešamo informāciju un rīkus, lai organizācija spētu veiksmīgi izvirzīt vēlamos mērķus, novērtēt panākto progresu, kā arī uzraudzīt izvirzīto mērķu sasniegšanu videi draudzīga biroja darbībai.
Lai labāk izprastu nepieciešamos uzlabojumus, uzņēmums veica sākotnējās situācijas novērtējumu. Zaļā biroja vides pārvaldības sistēmas pašnovērtējums palīdzēja atklāt jomas, kur mūsu uzņēmumam un birojam ir vislielākā ietekme uz vidi.
Programmas ietvaros arī WWF Zaļā biroja eksperts veica pārbaudi Reitan Convenience Latvia biroja telpās, un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, RCL Zaļā biroja komanda sagatavoja vides pārvaldības gada plānu, kurā tika izvirzīti vides programmas mērķi, kā arī sastādīts aktivitāšu plāns.
2024.gada maijā RCL saņēma Zaļā biroja apliecinājumu kopā ar tiesībām izmantot Zaļā biroja logo. Zaļā biroja apliecinājums norāda, ka izstrādātā vides pārvaldības sistēma atbilst noteiktiem kritērijiem un uzņēmums ir apņēmies pastāvīgi uzlabot biroja aktivitātes. Zaļā biroja apliecinājums ļauj arī mūsu klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm uzzināt, ka uzņēmums efektīvi uzlabo uzņēmuma un biroja darbību ilgtermiņā.

Par WWF programmu Zaļais birojs:
Šobrīd Zaļā biroja programmai pievienojušies gandrīz 200 uzņēmumi un organizācijas. Sistēma tiek veiksmīgi īstenota vairāk nekā 500 birojos, iesaistot vairāk nekā 67 000 darbinieku. Programma ir izstrādāta Somijā un tiek īstenota vēl 5 valstīs, gūstot arvien plašāku atzinību no uzņēmumiem.
https://lv-pdf.panda.org/iesaisties/zalais_birojs/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin