“Reitan Convenience Latvia” Ilgtspējas indeksā iegūst Platīna kategoriju un Godīgas tirdzniecības balvu 2023

Ceturto gadu pēc kārtas “Reitan Convenience Latvia” saņem novērtējumu Ilgtspējas indeksā, taču šogad pirmo reizi saņēmuši Platīna kategoriju, kā arī kļuvuši par Ārlietu ministrijas Godīgas tirdzniecības balvas 2023 ieguvējiem par atbildīgu uzņēmējdarbību, tādējādi uzrādot ļoti augstu un pārdomātu sniegumu korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā.

Ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakse SIA “Reitan Convenience Latvia” (Narvesen”) novērojama izvirzītajos uzņēmuma mērķos, dažādos darbības virzienos, piedāvātajā sortimentā un ilgtspējīgā domāšanā, kas rada ieguldījumu nākotnes attīstībā un atstāj pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, darba tirgu, sabiedrību un valsti kopumā.

“Ilgtspējas jautājumi ieņem būtisku lomu “Reitan Convenience Latvia” ikdienā un dažādu lēmumu pieņemšanā. Mums ir svarīgi īstenot aktivitātes un iesaistīties iniciatīvās, kas veicina izaugsmi, saudzē vidi un aizsargā dažādas sabiedrības grupas. Ar ilgtspējīgas domāšanas principu īstenošanu praksē vēlamies atstāt savu nospiedumu tādās jomās kā veselība un labklājība, dzimumu līdztiesība, darbs un ekonomiskā izaugsme, atbildīgs patēriņš un ražošana, ilgtspējīgas kopienas un vides aizsardzība. Esam saviļņoti, ka mūsu ieguldījums ir pamanīts, un to novērtē arī citi!” saka SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

“Reitan Convenience Latvia” īstenotās ilgtspējas aktivitātes pēdējā gada laikā saistītas ar finanšu līdzekļu un produktu ziedošanu vairākiem labdarības mērķiem, piemēram, pusaudžu izaugsmes programmai “MOT Latvia” un medicīnas darbiniekiem; dzimumu līdztiesības un dažādības iekļaušanas politikas ieviešanu uzņēmumā; dalību ikgadējā Lielajā talkā un Zemes stundā; atteikšanos no sprostos dētu vistu olu izmantošanas tirgotajos produktos; piedaloties pilsētas infrastruktūras pilnveides un pielāgošanas velosipēdistiem un gājējiem kampaņās; uzsākot stratēģisku partnerību ar bezpeļņas organizāciju EAT ilgtspējīgas pārtikas aprites veicināšanai u.c. Nupat saņemta Dažādības balva 2023 nominācijā “Daudzveidības izcilnieks”.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija, kas ietver dažādus kritērijus un to objektīvu novērtējumu, lai noteiktu uzņēmuma darbības ilgtspējas un atbildīgas uzņēmējdarbības līmeni. Ilgtspējas indeksu piedāvā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, lai izceltu labās prakses un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri sekmē Latvijas attīstību ilgtermiņā.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin