“Reitan Convenience” ilgtspējas ziņojums

 

Ilgtspēja ir galvenā Reitan Convenience uzņēmējdarbības un stratēģijas daļa, tādēļ Reitan Convenience Latvia uzņemas atbildību par savas ikdienas darbības ilgtermiņa vides un sociālo ietekmi, vienlaicīgi apņemoties ērtu iepirkšanos padarīt ilgtspējīgu un ilgtspēju ērtu.

Kopš 2021.gada Reitan Convenience uzņēmumiem visās 7 valstīs (Baltijā un Skandināvijā) ir vienota ilgtspēja stratēģija 2022-2030, kas papildināta ar detalizētu aktivitāšu plānu tādās jomās kā jaunu produktu attīstība un inovācijas, augu valsts produktu iekļaušana sortimentā, esošo produktu pilnveide, izslēdzot riska produktus, dažādas kaitīgās piedevas, palmu eļļu, samazinot cukura daudzumu produktos, produktu iepakojuma nomaiņa uz pārstrādājamiem materiāliem, atkritumu mazināšana, energoefektivitātes uzlabošana tirdzniecības vietās, piegādātāju iesaiste ilgtspējas mērķu sasniegšanā, produktu izcelsmes izsekojamība, atbildīga audzēšana un ražošana, sabiedrības atbalsta aktivitātes un komandas kompetenču attīstība.

No stratēģijas līdz rīcībai, tādēļ mēs pastāvīgi strādājam, lai ar pieņemtajiem ikdienas biznesa lēmumiem neradītu nelabvēlīgu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un sniegtu pozitīvu ieguldījumu mūsu klientu izvēlēs un veicinātu mūsu sadarbības partnerus un piegādātājus rīkoties atbildīgi savā uzņēmējdarbībā.

Mēs lepojamies ar to, ka esam daļa no Reitan Convenience grupas, kuras pamatā ir spēcīgas vērtības, un tādēļ dalāmies ar jaunāko Reitan Convenience ilgtspējības ziņojumu.

Šogad Reitan Convenience iepazīstina ar jauna veida ilgtspējas ziņojumu, kurā pārredzamāk, holistiskāk un uz datiem balstītā veidā informē par saviem nefinanšu rādītājiem. “Ziņojumā iekļauts arī jauns klimata rīcības plāns. Analizējot pārdošanas apjomus septiņās Reitan Convenience valstīs, izmantojot astoņus dažādus parametrus – sākot ar ietekmi uz klimatu un beidzot ar riska preču klātbūtni un virkni veselības aspektu -, ir izveidojusies skaidra vīzija, kā mainīt sortimentu, lai vadītu pārmaiņas ceļā uz ilgtspējīgu un ērtu iepirkšanos”  saka SIA “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

Esam pārliecināti, ka labāka un zaļāka rītdiena ir mūsu visu atbildība, tādēļ arī turpmāk esam apņēmušies ne tikai ieviest arvien jaunus ilgtspējīgus risinājumus savā biznesa praksē, bet arī iedvesmot citus sekot mūsu piemēram.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin