Pārtikas zudumu diena 2023: aicina uzņēmējus pievērst uzmanību pārtikas atkritumu mazināšanai

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību pārtikas zudumu un atkritumu problēmas svarīgumam un veicinātu globālas iniciatīvas to risināšanai, 2019. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja noteica 29. septembri par Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes veicināšanas dienu (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reducation). Rūpējoties par pārtikas atkritumu samazināšanu, šķirošanu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, “Narvesen” aicina arī citus uzņēmējus atbalstīt šo iniciatīvu.

Šogad Starptautiskās pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes veicināšanas dienas tēma ir “Pārtikas zudumu un atkritumu samazināšana: Rīcība pārtikas sistēmu pārveidošanai”. Šī diena mudina gan valsts, gan privāto sektoru rīkoties, izmantojot inovācijas, lai mazinātu pārtikas zudumus un atkritumus, un veidotu ilgtspējīgākas pārtikas sistēmas. Kad pārtika tiek zaudēta vai izmesta, tiek izniekoti visi resursi, kas tika izmantoti tās ražošanai. Turklāt pārtikas zudumu un atkritumu izmeši uzkrājas atkritumu poligonos, izraisot siltumnīcas efekta gāzu emisijas.

ANO uzsver, ka katram pasaules iedzīvotājam ir nozīmīga loma un ietekme pārtikas zudumu mazināšanā. Piemēram, daudziem cilvēkiem pasaulē pārtikas izšķiešana ir kļuvusi par ieradumu, pērkot vairāk pārtikas nekā nepieciešams vai ļaujot augļiem un dārzeņiem sabojāties. Tāpat liela daļa no pasaules pārtikas tiek zaudēta periodā starp ražas novākšanu un mazumtirdzniecību, bet miljoniem cilvēku katru dienu cieš no bada.

Jāmin arī, ka Eiropas Savienības Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platformā ir pieejamas detalizēti aprakstītas praktiskas rekomendācijas pārtikas atkritumu novēršanai, piemēram:

  • Rekomendācijas primārajai ražošanai – uz lauka nenovāktā raža tiek izmantota pārstrādei nepārtikas produktos, dzīvnieku barībā, bioenerģijas mērķiem vai augsnes uzlabošanai;
  • Rekomendācijas ražošanas stadijā – pārtikas pārpalikumu novirzīšana dzīvnieku barībai apvienojumā ar inovatīvu iepakojumu meklējumiem, piedāvājot dažādu porciju lielumus, informējot patērētājus par derīguma termiņu u.tml.;
  • Rekomendācijas mazumtirgotājiem – sadarbības uzlabošana ar piegādātājiem, loģistikas un veikalu krājumu pilnveidošana;
  • Rekomendācijas viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu nozarei – sadarboties ar trešajām pusēm un uzlabot zināšanas par patērētājiem un uzņēmumiem;
  • Rekomendācijas patērētāju līmenī – patērētāju nepārtraukta informēšana un izglītošana par katra sabiedrības locekļa lomu pārtikas atkritumu samazināšanā;
  • Rekomendācijas pārtikas ziedošanai – pārtikas ziedošana ne tikai palīdz mazināt pārtikas nabadzību, bet var būt efektīvs līdzeklis pārtikas pārpalikumu mazināšanai, ja visas pārtikas ražošanā un piegādes ķēdē iesaistītās puses sadarbosies.

“Piemēram, lielākā daļa izraisīto CO2 emisiju 2022. gadā nāca no veikalos tirgotajiem produktiem, to audzēšanas un ražošanas. Tādēļ mēs pievēršam uzmanību ciešai sadarbībai ar piegādātājiem, nodrošinot ilgtspējīgu nākotni. Tāpat Narvesen aktīvi iesaista arī savus klientus, piedāvājot ekoloģiski draudzīgu produktu izvēles un 50% atlaidi katru vakaru produktiem ar tās dienas termiņu. Katrs šāds solis sekmē ilgtspējas mērķu sasniegšanu,” stāsta Narvesen (SIA Reitan Convenience Latvia) Ilgtspējas vadītāja Vita Breidaka. Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes veicināšanas dienu 29. septembrī kopš 2019. gada kalendārā iezīmējusi Apvieno Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja. Mērķis ir pievērst uzmanību šīs problēmas nozīmībai un iespējamajiem risinājumiem visos līmeņos, kā arī veicināt globālus centienus un kopīgu rīcību, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tas paredz līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas izšķērdēšanu uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī, kā arī samazināt pārtikas zudumus pārtikas ražošanas un piegādes ķēdēs.

Informācijai:

Laura Dace Dzene

SIA “Reitan Convenience Latvia” sabiedrisko attiecību konsultante

Mob.: +371 26834402

E-pasts: laura.dzene@deepwhite.lv

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin