Narvesen uzlabo energoefektivitāti un ietaupa elektroenerģiju ilgtspējas nodrošināšanai

Plānveidīgi ieviešot uzlabojumus energoefektivitātes jomā un nomainot apgaismojumu tirdzniecības vietās, Narvesen ir samazinājis elektroenerģijas patēriņu par 56%, kas ir 229 921 kWh/gadā.

Pagājušajā gadā Narvesen īstenoja būtiskus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, izmantojot ESCO konceptu sadarbībā ar SIA “RCG Lighthouse” un Attīstības finanšu institūciju ALTUM. 2023. gada 27. jūnijā tika noslēgts vērienīgs apgaismojuma nomaiņas projekts, kura ietvaros tika ieviests energoefektīvs LED dienasgaismas apgaismojums visās “Narvesen” tirdzniecības vietās, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu par 56%.

ESCO koncepts ietver gan zināšanas, gan finansējumu, un tas ir plaši izmantots visā Eiropā. SIA “RCG Lighthouse” uzņemas arī visus tehniskos riskus līguma darbības laikā, tā ļaujot uzņēmumam koncentrēties uz savu pamatbiznesu.

“Mēs esam atbildīgi par savas nākotnes veidošanu, tāpēc ilgtspējas jautājumi mūsu ikdienā ieņem arvien būtiskāku lomu. Ir svarīgi ne tikai īstenot jaunas iniciatīvas, bet arī pilnveidot esošos procesus tā mazinot radītos emisiju apjomus. Tāpēc mēs patstāvīgi meklējam risinājumus, kas atbalsta mūsu Ilgtspējas mērķu sasniegšanu un energoefektivitātes palielināšanu. Plānveidīgi ieviešot uzlabojumus un samazinot elektroenerģijas patēriņu, gada ietaupījuma apjoms būtiski pieaug. Jau tagad redzam šī sadarbības projekta rezultātus, kas jau pirmajos mēnešos pārsniedz sākotnējās ietaupījuma prognozes, tāpēc paredzam, ka 2023. gada enerģijas ietaupījums vēl palielināsies,” stāsta SIA “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

Šobrīd energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes Narvesen tirdzniecības vietās turpinās, un 2023. gadā enerģijas ietaupījums tiek plānots vēl lielāks.

Jau iepriekš ir minēts, ka SIA “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) īsteno ilgtspējīgas domāšanas pieeju, pielāgojoties ilgtspējīga un veselīga dzīvesveida prasībām un vajadzībām. Tādējādi ar īstenoto ilgtspējas stratēģiju energoefektivitātes jomā uzņēmums rūpējas par klimatu, atbildīgu patēriņu un ražošanu, kā arī mazina savas darbības ekoloģisko nospiedumu vidē.

Par ilgtspējas stratēģiju uzzini vairāk šeit: https://narvesen.lv/ilgtspeja-2/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin