Narvesen saņem “Dažādības balvu 2023”

Atbilstoši dažādības, pretdiskriminācijas un ilgtspējas jomas ekspertu veiktajam publiskajam izvērtējumam, SIA “Reitan Convenience Latvia” (zīmols “Narvesen”) saņem “Dažādības balvu 2023” nominācijā “Daudzveidības izcilnieks”. Šis apbalvojums ir vērtīgs atzinības apliecinājums uzņēmuma iniciatīvām veicināt dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu kā vienu no būtiskām uzņēmuma prioritātēm.

“Dažādības balva” tiek pasniegta uzņēmumiem, kurus pēc publiski pieejamās informācijas izvērtējuši un aizklāti nominējuši balvai dažādības, pretdiskriminācijas un ilgtspējas jomas eksperti. Izvērtēšanas kritēriji atbilst Eiropas Savienības dažādības novērtēšanas metodikai, kas ietver tādu “Narvesen” darbības jomu novērtēšanu kā dažādības pārvaldības politika un vadlīnijas, infrastruktūra, pieejamības un piekļūstamības iespējas, darbinieku atlases principi, karjeras attīstība u.c.

“Dažādība ir viens no pamatprincipiem, kas veido uzņēmuma kultūru. Mēs ticam, ka dažādu cilvēku, ideju, pieredzes un perspektīvu apvienošana rada īstus dārgumus un veicina mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Mēs cenšamies radīt videi draudzīgu un iedvesmojošu darba vietu, kurā visi darbinieki jūtas cienīti, novērtēti un iedrošināti dalīties ar savām idejām un īstenot savu patieso potenciālu. Šī balva ir novērtējums ikvienam uzņēmuma darbiniekam,” saka SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

“Reitan Convenience Latvia” atzīst un ciena ikvienu indivīdu, neatkarīgi no tā, kurā dzīves posmā viņš atrodas, kādā kultūrā ir uzaudzis, kādas ir viņa funkcionālās iespējas vai kāda ir viņa dzimuma identitāte. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, drošu un patīkamu darba vidi un veicināt progresu karjeras attīstībā visiem darbiniekiem, tādēļ uzņēmums turpina nepārtraukti mācīties un izglītot arī savus darbiniekus, lai veidotu vēl iekļaujošāku darba vidi un atbalstītu sabiedrības iniciatīvas dažādības veicināšanā.

Uzņēmums izsaka pateicību ekspertiem un tic, ka šī atzinība kalpos par iedrošinājumu arī citiem dažādības kultūru veidošanā, ļaujot katram justies iekļautam un cienītam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin