Narvesen (“Reitan Convenience Latvia”) saņem Ilgtspējas čempiona 2022 titulu

Narvesen (“Reitan Convenience Latvia”) pirmoreiz saņēmuši Zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā un arī īpašo apbalvojumu – Ilgtspējas čempiona 2022 titulu, ko piešķir uzņēmumam, kurš gada laikā uzrādījis visstraujāko izrāvienu visos Ilgtspējas indeksa kritērijos.

Lai sniegtu savu artavu Ilgtspējas mērķu īstenošanā, Narvesen katru dienu cenšas padarīt ikdienu mazliet vieglāku un pasauli mazliet labāku tādās jomās kā darbs un izaugsme, veselība un labsajūta, dzimumu līdztiesība, rūpes par klimatu, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš un ražošana, partnerība mērķu sasniegšanai.

“Narvesen ir svarīgi īstenot atbildīgas uzņēmējdarbības politiku”. Esam pārliecināti, ka uzņēmuma ilgtspējības attīstīšana ir iespēja veicināt izaugsmi un mazināt mūsu darbības ietekmi uz vidi. Lai sasniegtu šo mērķi, būtiska daļa no mūsu DNS ir dažādas aktivitātes, kas vērstas uz atbildīgu patēriņu, planētas aizsardzību, dzimumu līdztiesību un daudzveidības veicināšanu. Esam ļoti lepni un gandarīti, ka to novērtē arī citi!” saka SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

2021. gadā “Reitan Convenience Latvia” īstenotās ilgtspējas aktivitātes ietvēra produktu un finanšu līdzekļu ziedošanu vairākiem labdarības mērķiem, atbalstu ārstiem cīņā pret Covid-19, atbalstu jauniešu iedvesmas programmai “MOT Latvia”, dalību ikgadējā Lielajā Talkā dzīvnieku patversmē “Ulubele”, veloķiveru kampaņu drošākai satiksmei pilsētā, ziedojumu kampaņu “Dzemdību nama fondam” u. c. Narvesen kļuva arī par “Dažādības hartas” dalībniekiem un saņēma “Ģimenei draudzīga darbavieta” novērtējumu.

Ilgtspējas indekss ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta stratēģisks vadības instruments, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem noteikt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni, bet sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Ilgtspējas indeksā sasniegt augstākās virsotnes nav vienkārši, ko apliecina gan dalībuzņēmumu atsauksmes, gan statistika.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin