Narvesen (“Reitan Convenience Latvia”) paraksta Ilgtspējas kodeksu

Lai sniegtu savu artavu Ilgtspējas mērķu īstenošanā, Narvesen katru dienu cenšas padarīt ikdienu mazliet vieglāku un pasauli mazliet labāku tādās jomās kā darbs un izaugsme, veselība un labsajūta, dzimumu līdztiesība, rūpes par klimatu, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš un ražošana, partnerība mērķu sasniegšanai. Ilgtspējas kodeksa parakstīšana ir vēl viens solis mūsu mērķtiecīgajā ceļā uz Reitan Convenience Latvia ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Ar šo parakstu apliecinām, ka esam apņēmušies īstenot atbildīgu un godprātīgu komercpraksi ne tikai vārdos, bet arī darbos.
Parakstot “Ilgtspējas kodeksu”, mēs apņemamies savā darbībā īstenot tā principus, lai mūsu kopīgais ceļš uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu būtu vēl līdzenāks un straujāks.

Ilgtspējas kodeksa mērķi:

  • Balstoties datos un iesaistot ietekmes puses, noskaidrot atbilstošos un būtiskos ilgtspējas aspektus, lai vadītu savu faktisko ietekmi.
  • Sekot līdzi, lai apņemšanās vides, sociālajos un pārvaldības aspektos būtu pamatotas, tostarp ar ticamiem un aktuāliem datiem, un atbilstu ietekmes pušu gaidām.
  • Nodrošināt, lai mērķi vides, sociālajos un pārvaldības aspektos ir reālistiski, izmērāmi un pamatoti ar datiem.
  • Izvairīties no vispārīgiem apgalvojumiem, kas nepamatoti liek domāt vai rada iespaidu par izcilu veikumu vides, sociālajā un pārvaldības jomā.
  • Apzīmējumu “ilgtspējīgs” izmantot gadījumos, kad produkta un/vai pakalpojuma ietekme ir novērtēta visos tā dzīves cikla posmos, tajā skaitā resursu ieguves, ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas, izmantošanas/lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas posmā.
  • Sekmēt datos balstītu un patiesai ietekmei atbilstošu atskaitīšanos par nefinanšu sniegumu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos.
  • Novērst tādu ilgtspējas apliecinājumu izmantošanu, ko nekontrolē valsts iestādes vai citas uzticamas trešās puses.
  • Savas ietekmes robežās, tajā skaitā klientu un piegādātāju vidū, novērst neskaidrus, nepamatotus un maldinošus apgalvojumus, kas grauj patērētāju uzticību un spēju izdarīt atbildīgas izvēles.
  • Sekmēt patērētāju izpratni un informētas izvēles par labu atbildīgi radītiem, videi draudzīgākiem produktiem un pakalpojumiem.

Ar Reitan Convenience Latvia ilgtspējas stratēģiju varat iepazīties šeit.
Kopā mēs padarām ikdienu mazliet vieglāku un pasauli mazliet labāku.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin