Narvesen paraksta iniciatīvu “Misija nulle” harta

Šogad, 28. aprīlī, SIA “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) līdz ar vēl 27 uzņēmumiem parakstīja iniciatīvas “Misija Nulle” hartu. Tā ir brīvprātīga apņemšanās ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, viņa veselība un drošība.

Parakstot “Misija Nulle” hartu, Narvesen apliecina, ka turpinās izvirzīt savu darbinieku fizisko un emocionālo veselību par galveno uzņēmuma prioritāti, veidot drošu, nekaitīgu darba vidi un īstenot “Misija Nulle” mērķus – mazināt bojāgājušo un nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, kā arī rūpēties par darbinieku fiziskās un mentālās veselības aizsardzību un saglabāšanu.

“Mēs esam pateicīgi ikvienam “Reitan Convenience” darbiniekam, kurš rūpējas gan par savu, gan kolēģu veselību, labsajūtu un drošību darba vidē. Cilvēkkapitāls ir viens no “Reitan” uzņēmumu grupas galvenajiem resursiem, tā ir mūsu prioritāte un lielākā vērtība. Tāpēc regulāri ieviešam jaunas metodes un uzraugām darba vidi, tiecoties uz arvien augstākiem standartiem, uzklausām un ņemam vērā darbinieku rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbilstoši rīkojamies, lai nodrošinātu ikvienam labvēlīgu vidi un drošības sajūtu,” saka SIA “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) valdes priekšēdētāja Dace Dovidena.

Iniciatīva aicina darba devējus kļūt par pārmaiņu veidotājiem, lai novērstu negadījumu skaitu darba vietās, ieviešot atbildīgu darba praksi un stiprinot spēcīgu drošības kultūru uzņēmumos.

“Misija Nulle” veicina darba devēju, darbinieku, atbildīgo institūciju un organizāciju sadarbību un attiecīgi arī sabiedrības izpratnes maiņu par veselības un drošības kultūru darba vietās. Iniciatīvas ilgtermiņa mērķis ir apvienot darba devējus, kuri nodarbina vismaz 50% jeb aptuveni 400 000 strādājošo Latvijā un savās aktivitātēs īsteno hartā nostiprinātos principus.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin