Ielido vasarā ar TIO saldējumu!

27. Aprīlis, 2017
Ielido vasarā ar TIO saldējumu!

Preču loterijas “Ielido vasarā ar TIO!” noteikumi

 

1. Loterijas preču ražotājs ir A/S „Rīgas piena kombināts”, reģistrācijas nr.: 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, Latvija, LV-1004, - turpmāk Ražotājs.

2. „Ielido vasarā ar TIO!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 3. jūlijam, un kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.  

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 1. maijs. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 3. jūlijs. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 30. jūnijam plkst. 23:59.

5. Loterijas norises teritorija -  jebkura SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietas visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.

6. Loterijas prece:

  • TIO plombīrs vafeļu glāzītē 130ml/80g, EAN kods 4750025890310;
  • TIO šokolādes ar šokolādes gabaliņiem vafeļu glāzītē, 130ml/80g, EAN kods 4750025890303;
  • TIO melleņu-kazeņu vafeļu glāzītē, 130ml/80g, EAN kods 4750025890327;
  • TIO vēsma vafeļu glāzītē, 130ml/80g, EAN kods 4750025550474.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

10. Loterijā nevar piedalīties SIA „Visas Loterijas”, A/S “Rīgas piena kombināts” un SIA “Narvesen Baltija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

11. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 30. jūnijam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viena) no Loterijas precēm, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, jebkurā Narvesen tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un no 2017. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 30. jūnijam plkst. 23:59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) jāreģistrējas Loterijai:

  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta, e-pasts. Reģistrācija www.loterijas.lv ir bez maksas. 

12. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

12.1. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

12.2. Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu visās izlozēs.

12.3. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

13. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.

14. Balvu fonds:

  • DJI drone Phantom 3 Standard – 2 gab.
  • TIO saldējuma kastes* – 18 gab.
  • Balvu fonda kopējā vērtība 1477.90 EUR

*Laimētajs pats varēs izvēlēties vienu no 4 garšām, kas būs vienā kastē: TIO plombīrs vafeļu glāzītē 40 gb, vai TIO šokolādes ar šokolādes gabaliņiem vafeļu glāzītē 40 gb, vai TIO melleņu-kazeņu vafeļu glāzītē 40 gb, vai TIO vēsma vafeļu glāzītē.

  1. Tiek noteiktas 9 (deviņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu:

1. izlozē 2017. gada 8. maijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 7. maijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

2. izlozē 2017. gada 15. maijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 8. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 14. maijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

3. izlozē 2017. gada 22. maijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 15. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 21. maijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

4. izlozē 2017. gada 29. maijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 22. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 28. maijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

5. izlozē 2017. gada 5. jūnijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 29. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 4. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes. Papildus 5. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) DJI drone Phantom 3 Standard starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2017. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 31. maijam plkst. 23:59.

6. izlozē 2017. gada 12. jūnijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 5. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 11. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

7. izlozē 2017. gada 19. jūnijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 12. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 18. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

8. izlozē 2017. gada 26. jūnijā, plkst. 11:00,  kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 19. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 25. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes;

9. izlozē 2017. gada 3. jūlijā, plkst. 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 26. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 30. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozētas 2 (divas) TIO saldējuma kastes. Papildus 9. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) DJI drone Phantom 3 Standard starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2017. gada 1. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 30. jūnijam plkst. 23:59.

15.1. Izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

15.2. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.

16. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 20 (divdesmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 20 (divdesmit)  pret 5000 (pieci tūkstoši).  

17. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

18. Laimētāji tiks publicēti www.loterijas.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.

18.1. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2017. gada 3. jūlijam plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.

19. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotājiem SIA „Visas Loterijas” - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi.

20. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

20.1. Loterijas uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 17. jūlijam.

21. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

21.1. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un Loterijas preces pirkumam laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 30. jūnijam saskaņā ar šo noteikumu 6., 11. un 15. punktu.

21.2. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam, zīmolam TIO. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

22. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

23. Loterijas laimētāji savas balvas varēs saņemt līdz 2017. gada 30. jūlijam. Pēc 2017. gada 30. jūlija balvas vairs netiek izsniegtas.

24. Ja Loterijas laimētāji līdz 2017. gada 30. jūlijam nav ieradušies pēc laimētajām balvām, Loterijas laimētāji zaudē savu Loterijas laimētāju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Ražotāja īpašumā.

25. Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

26. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

27. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

27.1. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

28. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

29. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Ražotāja īpašumā un Ražotājs var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

30. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

31. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

32. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Ražotāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

33. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas” (Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@loterijas.lv līdz 2017. gada 31. jūlijam ar norādi Loterija „Ielido vasarā ar TIO!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 31. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.

33.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

34. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 30. jūnijam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti. 

35. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

36. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

 

_________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte

Saņem Narvesen jaunumus savā e-pastā