Dzer avota ūdeni LIELBĀTA un brauc ar stilīgo ĒRENPREISS!

29. Marts, 2018
Dzer avota ūdeni LIELBĀTA un brauc ar stilīgo ĒRENPREISS!
Pērc Lielbāta Sport 0,75 l, reģistrē čeku www.cesualus.lv.  un piedalies loterijā un laimē vienu no četriem ĒRENPREISS Finch divriteņiem ar grozu vai vienu no astoņiem Lielbāta ūdens iepakojumiem!

 

Preču loterijas “Dzer avota ūdeni LIELBĀTA un brauc ar stilīgo ĒRENPREISS!”  noteikumi

 1. “Dzer avota ūdeni LIELBĀTA un brauc ar stilīgo ĒRENPREISS!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk – Loterija, kuru organizē preču pārdevējs A/S „Cēsu alus”, (reģistrācijas Nr.: 40003030721, juridiskā adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis, Latvija, LV‑4101), turpmāk - Loterijas rīkotāji.
 2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 3. Loterijas norises teritorija - jebkura SIA „Narvesen Baltija” tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 4. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 1. aprīlis. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 28. maijs.
 5. Loterijas prece: Lielbāta SPORT 0,75l, EAN 4751020120211.
 6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 7. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 8. Loterijā nevar piedalīties A/S “Cēsu alus” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 9. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 26. maijam, jāiegādājas viena loterijas prece jebkurā SIA „Narvesen Baltija” tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas terotorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.cesualus.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta, e-pasts. Reģistrācija ir bez maksas. 
 1. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
 2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 3. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 4. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
 5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

ĒRENPREISS Finch divritenis ar grozu

4

500.00

2000.00

Lielbāta ūdens iepakojums*

8

7.20

57.60

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

2057.60

*Lielbāta ūdens iepakojums sastāv no 9 gb. Lielbāta SPORT 0,75l PET produktiem.

 1. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu:

1. izloze notiek 2018. gada 9. aprīlī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 1. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 8. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

2. izloze notiek 2018. gada 16. aprīlī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 9. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 15. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

Papildus 2. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) ĒRENPREISS Finch divritenis ar grozu, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 1. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 15. aprīlim plkst. 23:59.

3. izloze notiek 2018. gada 23. aprīlī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 16. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 22. aprīlim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

4. izloze notiek 2018. gada 30. aprīlī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 23. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 29. aprīlim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

Papildus 4. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) ĒRENPREISS Finch divritenis ar grozu, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 16. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 29. aprīlim plkst. 23:59.

5. izloze notiek 2018. gada 7. maijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 29. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 6. maijam plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

6. izloze notiek 2018. gada 14. maijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 7. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 13. maijam plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

Papildus 6. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) ĒRENPREISS Finch divritenis ar grozu, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 30. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 13. maijam plkst. 23:59.

7. izloze notiek 2018. gada 21. maijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 14. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 20. maijam plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

8. izloze notiek 2018. gada 28. maijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 21. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 27. maijam plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Lielbāta ūdens iepakojumu.

Papildus 8. izlozē tiek izlozēts 1 (viens) ĒRENPREISS Finch divritenis ar grozu, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu no 2018. gada 14. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 27. maijam plkst. 23:59.

Izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.

 1. Izlozēs katrai balvai tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 2. Izlozes nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse SIA “Visas Loterijas”. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
 3. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 12 (divpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 12 (divpadsmit) pret 5 000 (pieci tūkstoši). 
 4. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.
 5. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 28. maijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.cesualus.lv.
 6. Balvu dokumentācija un saņemšana tiks kārtota pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas”, Antonijas ielā 22 – 3, Rīgā, LV-1010.
 7. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 8. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 11. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Loterijas rīkotāju īpašumā.    
 9. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 10. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 26. maijam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Lielbāta SPORT, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētu Loterijas prečes nosaukumu vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas prečes nosaukumam, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 11. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 12. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 13. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 14. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 15. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 16. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Pārdevēju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 17. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – A/S „Cēsu alus” (Aldaru laukums 1, Cēsis, Latvija, LV-4101) līdz 2018. gada 12. jūnijam ar norādi Loterija “Dzer avota ūdeni LIELBĀTA un brauc ar stilīgo ĒRENPREISS!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 12. jūnija, neizraisa juridiskas sekas.
  2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 18. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 26. maijam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti. 
 19. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 20. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.cesualus.lv, kā arī pa tālruni  +371 67511397.
Saņem Narvesen jaunumus savā e-pastā