Pērc 3 KITKAT batoniņus un laimē!

27. Aprīlis, 2017

1. Loterijas preču ražotājs un izplatītājs: Nestlé Baltics UAB, (juridiskā adrese: J.Jasinskio 16A, Viļņa, Lietuva, ar juridiskās personas kodu: 1172327, ar pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numuru: LT117232716).

2. Loterijas organizētājs: SIA „Sun Hunters Rīga“ (juridiskā adrese: Blaumaņa iela 32, Rīga, LV-1011, Latvija, Reģ. Nr. 40003329373).

3. Loterijas norises teritorija: NARVESEN tirdzniecības vietas (veikalu sarakstu skatīt Pielikumā Nr. 1) Latvijas Republikas teritorijā.

4. Loterijas norises laiks: no 2017.gada 30.aprīļa līdz 2017.gada 27.maijam (ieskaitot).

5. Kopumā tiek izsniegtas 9000 momentloterijas biļetes: 1800 laimīgas un 7200 tukšas.

6. Dalības noteikumi.

      6.1. Lai piedalītos Loterijā, dalībniekam laikā no 2017.gada 30.aprīļa līdz 2017.gada 27.maijam (ieskaitot) jebkurā no Pielikumā Nr.1 norādītajām NARVESEN tirdzniecības vietām 1 (vienā) pirkumā jāiegādājas jebkuri 3 (trīs) KITKAT šokolādes batoniņi (produktu sarakstu skatīt Pielikumā Nr. 2).

     6.2. Pirkuma brīdī loterijas dalībnieks saņem nokasāmu momentloterijas biļeti.

     6.3. Viens loterijas dalībnieks var piedalīties momentloterijā atkārtoti, katru reizi izdarot pirkumu saskaņā ar Loterijas noteikumu 6.1. punktu.

     6.4. Loterijas organizētājs neatbild par:

         6.4.1 jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas radušies, iegādājoties Loterijas produktus vai saņemot balvu.

7. Balvas.

     7.1. 165 (viens simts sešdesmit pieci) dvieļi;

     7.2. 75 (septiņdesmit piecas) somas;

     7.3. 780 (septiņi simti astoņdesmit) KITKAT Chunky Duo 70g šokolādes batoniņu vienības;

     7.4. 780 (septiņi simti astoņdesmit) KITKAT Pop Choc 140g iepakojumu.

     7.5. Balvu fonda kopējā vērtība ir EUR 6254,34 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro un 34 centi) ieskaitot PVN.

8. Laimētāju noteikšana.

     8.1. Balva tiks izsniegta, ja pircēja momentloterijas biļetē zem nokasāmā slāņa redzams uzraksts ar balvas nosaukumu.

    8.2. Kopumā tiks noteikti 1800 (viens tūkstotis astoņi simti) laimētāji.

9. Sagaidāmais dalībnieku skaits.

     9.1. Sagaidāmais dalībnieku skaits ir 9000 (deviņi tūkstoši), no kuriem tiks izlozēti 1800 (viens tūkstotis astoņi simti) laimētāji.

     9.2. Iespēja laimēt 1 (vienu) no šo noteikumu 6.punktā noteiktajām balvām ir tieši atkarīga no Loterijas noteikumiem atbilstošu momentloterijas biļešu kopējā skaita jeb 1800 (viens tūkstotis astoņi simti) pret 9000 (deviņi tūkstoši).

10. Balvu saņemšana.

     10.1. Laimētājs saņem balvu, ja zem momentloterijas biļetes nokasāmā slāņa uzrakstīts balvas nosaukums, nevis frāze „mēģini vēlreiz“.

     10.2. Balvu saņem uzreiz pēc piedalīšanās momentloterijā tikai tajā tirdzniecības vietā, kur tika izsniegta momentloterijas biļete.

     10.3. Lai saņemtu balvu laimētājam jāuzrāda Narvesen veikala darbiniekiem pirkuma čeks un laimīgā momentloterijas biļete.

     10.4. Loterijas organizētājs nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies lietojot balvu.

11. Pretenzijas un to izskatīšana.

     11.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas līdz 2017.gada 27.jūnijam (ieskaitot), iesniedzot UAB „Nestle Baltics“, Duntes iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija, rakstisku iesniegumu.

     11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un Loterijas dalībniekiem atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.

12. Dalības aizliegums.

     12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties UAB „Nestle Baltics“, SIA „Narvesen Baltija“ un SIA „Sun Hunters Rīga“ darbinieki.

13. Noslēguma noteikumi.

     13.1. Visus ar dalību Loterijā saistītos izdevumus sedz Loterijas dalībnieki.

     13.2. UAB „Nestle Baltics“, SIA „Narvesen Baltija“ un SIA „Sun Hunters Rīga“ neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļiem, kas traucē vai apgrūtina Loteriju.

     13.3. Papildus informācija par loteriju pieejama zvanot uz +371 67 508 056 vai rakstot uz e-pastu info@lv.nestle.com darba dienās no plkst. 09:30 līdz 17:30.

 

 

 

SIA „Sun Hunters Rīga“

Valdes loceklis

Jānis Murāns

Rīgā, 2017.gada 21.martā

Saņem Narvesen jaunumus savā e-pastā